Sıralı Sistem Montajında Devrim

Bugüne kadar sıralı sistem montajlarında yapılan emme manifoldunu matkapla delerek gaz giriş nipeli takma uygulamasına son veriyoruz.
Şirketimize ait bu uygulama ile artık emme manifoldları delinmiyor.

Böylece;
1- Delme işlemi esnasında silindirlere çapak gitme riski ortadan kalkıyor.
2- Benzinle aynı yerden gaz püskürtüldüğü için yakıt tasarrufu ve performans artışı sağlanıyor.
3- Emme manifoldu delinmediği için aracın orijinalliği bozulmuyor.